Snack Box 8.2 : ขนม 2 ชิ้น C + C + น้ำผลไม้ ราคา 95 บาท

Snack Box 8.2 : ขนม 2 ชิ้น C + C + น้ำผลไม้ ราคา 95 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 8.2 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก C 2 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, เดนิชเพสตรี้, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, พายไก่เห็ด, พายไก่หยองน้ำพริกเผา ราคาชุดละ 95 บาท เบเกอรี่...
Snack Box 8.1 : ขนม 2 ชิ้น B + D + น้ำผลไม้ ราคา 95 บาท

Snack Box 8.1 : ขนม 2 ชิ้น B + D + น้ำผลไม้ ราคา 95 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 8.1 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, เลมอนโรล, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่, ซินนามอนโรล ราคาชุดละ 95...
Snack Box 7.2 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 89 บาท

Snack Box 7.2 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 89 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 7.2 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, เลมอนโรล, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, เดนิชเพสตรี้, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต,...
Snack Box 7.1 : ขนม 2 ชิ้น A + D + น้ำผลไม้ ราคา 89 บาท

Snack Box 7.1 : ขนม 2 ชิ้น A + D + น้ำผลไม้ ราคา 89 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 7.1 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก, เค้กลูกเกด เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่, ซินนามอนโรล ราคาชุดละ 89 บาท เบเกอรี่ A...
Snack Box 9 : ขนม 2 ชิ้น C + D + น้ำผลไม้ ราคา 105 บาท

Snack Box 9 : ขนม 2 ชิ้น C + D + น้ำผลไม้ ราคา 105 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 9 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก C 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, เดนิชเพสตรี้, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, พายไก่เห็ด, พายไก่หยองน้ำพริกเผา เบเกอรี่ D :...
Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 84 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 84 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก, เค้กลูกเกด เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, เดนิชเพสตรี้, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก,...
Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 5 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก, เค้กลูกเกด เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, เลมอนโรล, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ ราคาชุดละ 75 บาท...
Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 4 – เลือกเบเกอรี่ D ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่, ซินนามอนโรล ราคาชุดละ 65 บาท เบเกอรี่ D ชิกเก้นโรล ซินนามอนโรลทูน่าพัฟ ครัวซองไส้กรอกไก่ น้ำผลไม้รวม มีส่วนประกอบของแครอทส้ม...
Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 60 บาท

Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 60 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 3 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, เดนิชเพสตรี้, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, พายไก่เห็ด, พายไก่หยองน้ำพริกเผา ราคาชุดละ 60 บาท เบเกอรี่ C...
Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 50 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 50 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 2 – เลือกเบเกอรี่ B ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, เลมอนโรล, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ ราคาชุดละ 50 บาท เบเกอรี่ B ขนมปังชาเขียวถั่วแดง ขนมปังไส้กรอกไก่ บลูเบอร์รีเพสตรี้ เลมอนโรล น้ำผลไม้รวม...